— print control

Robiąc użytek / Making Use

Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.48 Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.43project Robiąc użytek / Making Use
design Krzysztof Pyda
link www.who-decides-who-decides.com

Visual identity of the “Making Use: Life in Postartistic Times” exhibition which engaged the various avenues that lead from art and daily life, and conversely – from life to art. It questions the status and skills of people creating post-art in a world where individual obligations to the community need to be redefined and in the face of new global challengers of migration, economic crises, armed conflicts, and environmental threats. In a world that requires a redefinition of the individual’s obligations to the community and the new global challenges of migration, economic crises, armed conflicts, and environmental threats – multifarious questions emerge. 

Projekt identyfikacji wystawy „Robiąc użytek. Życie w epoce postartystycznej”, która była prezentacją różnorodnych dróg, prowadzących z pola sztuki do codziennego życia i w przeciwnym kierunku, od życia do sztuki. Jednym z głównych pytań stawianych na tej wystawie była kwestia statusu i kompetencji osób parających się tak rozumianą post-sztuką – w świecie, w którym na nowo należy zdefiniować powinności jednostki wobec wspólnoty oraz nowych globalnych wyzwań: migracji, kryzysu ekonomicznego, konfliktów zbrojnych i zagrożeń ekologicznych.

Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.59 Screen Shot 2017-03-31 at 18.56.54

0 comments
Submit comment