— print control

Smak magazine

Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.35 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.41 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.47project Smak
redesign Agata Bartkowiak
link www.magazynsmak.pl

Logotype, identity and layout redesign for Smak [“Taste”] magazine, the first quarterly devoted to food culture on the Polish publishing market. Its subtitle, “around the table”, refers to the many aspects of this culture: design, anthropology, art, not to forget topics such as ecology, education, alternative agriculture, and contemporary crafts. A series of auteurist, minimalist covers of a stark visual composition refers to the avant-garde. The new layout emphasizes the relationships between text, photography and illustration.

Redesign logotypu, identyfikacji oraz makiety magazynu „Smak”, pierwszego na polskim rynku wydawniczym kwartalnika poświęconego kulturze jedzenia. Podtytuł „wokół stołu” odwołuje się do wielu dziedzin kultury: designu, antropologii czy sztuki, nie pomijając takich tematów jak ekologia, edukacja, alternatywne rolnictwo czy współczesne rzemiosło. Seria autorskich, minimalistycznych okładek o mocnej, wizualnej kompozycji odwołuje się do tradycji awangardowych. Nowy layout podkreśla związki pomiędzy tekstem, fotografią a ilustracją.

Screen Shot 2017-05-10 at 18.48.02 Screen Shot 2017-05-10 at 18.47.57

0 comments
Submit comment