— print control

Canti Spazializzati

Screen Shot 2020-03-20 at 13.52.06project Canti Spazializzati
design Mateusz Zieleniewski, Karolina Pietrzyk
format 420×594 mm
typeface Neue Haas Grotesk
paper blueback
print run 5
publisher Canti Illuminati
year 2018

A set of posters for the Canti Spazializzati – a series of workshops and concerts devoted to theories and practices in experimental music focusing on the concepts of spatialization in music composition, which took place in a space equipped with a quadro/octophonic sound system at the PROZA club. It’s a continuation of the Canti Illuminati Festival’s idea of focusing on presenting new phenomena in electronic music, as well as carrying on Wroclaw’s quadraphonic traditions. 

Seria plakatów do cyklu warsztatowo-koncertowego Canti Spazializzati poświęconego teoriom i praktykom muzyki eksperymentalnej skupionym na koncepcjach uprzestrzenniania/spatializacji kompozycji dźwiękowych osadzonych w przestrzeni i kwadro-oktofonicznym systemie nagłośnieniowym klubu PROZA. Jest to kontynuacja idei Canti Illuminati Festivalu skupionego na prezentacji nowych zjawisk w muzyce elektronicznej oraz wrocławskiej tradycji kwadrofonicznej.

 

0 comments
Submit comment