— print control

Jaremianka. Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu.

Screen Shot 2020-04-10 at 17.28.30Screen Shot 2020-04-10 at 17.28.43project Jaremianka. Zostaję w tym teatrze. Podoba mi się tu. 
design Damian Nowak / Parastudio
format 700×1000 mm
typeface Girott, Plaid
paper coated matt
print run 20
publisher Cricoteka, Muzeum Śląskie
year 2018

A poster design that is part of the visual identification of the exhibition dedicated to Maria Jarema (“Jaremianka”). The exhibit is a showcase of the artist’s body of work and output, concentrating on her theatrical achievements as well as an attempt to study her many incarnations dispersed between art, literature, theatre, urban legend and social anecdotes. The exhibition focuses on her post-war works, which communicated through abstraction – a form that must be reached in order to be surpassed once again. 

Projekt plakatu będącego częścią identyfikacji wystawy poświęconej Marii Jaremie (Jaremiance), która jest próbą spojrzenia na dorobek artystki z perspektywy jej dokonań teatralnych, a także próbą czytania jej wcieleń rozproszonych pomiędzy plastykę, literaturę, teatr, „miejską legendę” i towarzyskie anegdoty. Wystawa skupia się na jej powojennej twórczości, która mówiła językiem abstrakcji – formy, do której trzeba dojść, żeby móc ją znowu przełamać.

 

0 comments
Submit comment