— print control

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.26 Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.53 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.00 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.08 Screen Shot 2020-05-21 at 18.08.44 Screen Shot 2020-05-21 at 18.09.14project Zakład Narodowy im. Ossolińskich
design Threedotstype, Olaf Schindler, Łukasz Walawender
illustration 
Paweł Mildner
format various
paper uncoated premium smooth
print run various
client Ossolineum
year 2018

An update of the visual identification for the Ossoliński National Institute, celebrating the 200th anniversary of the institution, which was originally established in Lwów [Lviv], and now comprises of a publishing house, library, the Pan Tadeusz Museum, as well as the Lubomirski Museum. It’s the oldest, continuously-operating publishing house in Poland. Its creators always search for value and excellence in literature and excel in presenting Polish heritage from new, less-obvious points of view. As part of the new identification, a new logotype, infographics, series of covers and promotional materials were created.   

Odświeżenie identyfikacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z okazji 200-lecia instytucji powstałej we Lwowie (dziś w jej skład wchodzą Wydawnictwo, Biblioteka, Muzeum Pana Tadeusza, Muzeum Książąt Lubomirskich). Wydawnictwo jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. Twórcy wydawnictwa sięgają po to, co w literaturze wartościowe i ambitne, oraz przyglądają się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia. W ramach nowej identyfikacji powstały nowe logotypy bazujące na historycznych pierwowzorach, infografiki, serie okładek i materiałów promocyjnych.

 

0 comments
Submit comment