— print control

Czartoryscy. Historia kolekcji

1a04a565075017.5ae807b3b10ec 31af7165075017.5ae807b3ae640 3543bc65075017.5ae807b3ac4c3 80578765075017.5ae807b3a8757 a7367865075017.5ae807b3acb40 acd6db65075017.5ae807b3ab76c be447c65075017.5ae807b3ad76e dc3f3665075017.5ae807b3b0896project Czartoryscy. Historia kolekcji
design Kama Schinwelska / Elipsy, Marcel Benčík 
format various
typeface Volte, Preto Serif
paper uncoated premium
print run 1500
client Kordegarda
year 2018

The visual identification of the “Czartoryski. Historia kolekcji” exhibition was part of a comprehensive project for an event which took place at the Galeria Kordegarda in Warsaw at the end of 2017. The identification directly refers to the arrangement of the objects at the gallery. The placement of geometric shapes (the visual identification’s motif) is a transcription of the niches in the walls at the exhibition. The motif appears in all promotional materials and the shapes (niches) were placed on posters, banners, and animations in various compositions. 

Identyfikacja wizualna wystawy „Czartoryscy. Historia kolekcji” to część kompleksowego projektu wydarzenia, które miało miejsce w Galerii Kordegarda w Warszawie pod koniec 2017 roku. Identyfikacja bezpośrednio nawiązuje do układu aranżacyjnego obiektów we wnętrzu galerii. Układ figur geometrycznych (motyw przewodni identyfikacji) to przełożenie kształtu nisz w ścianie ekspozycji. Motyw pojawia się w każdym materiale promocyjnym wystawy. Figury (nisze) na plakatach, banerach, w animacjach układają się w różne kompozycje.

 

0 comments
Submit comment