— print control

Bestia, bóg i linia

Screen Shot 2020-06-18 at 14.34.43project Bestia, bóg i linia
design Piotr Chuchla
format 700×1000 mm
typeface AT Osmose
paper coated
print run 100
publisher Museum of Modern Art in Warsaw
year 2018

A poster for the exhibition “Bestia, bóg i linia”, which was an invitation to look at modern times from the perspective of the East. The exhibition’s narrative focuses on the circulation of the multi-directional, simultaneous exchange of ideas, materials and forms in the Asia-Pacific region. This vast, culturally and religiously-diversified area connected by the waters of the Indian and Pacific Oceans encompassed global ideals of mobility, blurred borders, free exchange of knowledge and technology and of scientific, artistic and economic thought as well as customs and everyday creative practices many centuries ago. 

Plakat do wystawy „Bestia, bóg i linia”, która była zaproszeniem do spojrzenia na współczesność z perspektywy Wschodu. Narracja wystawy skupia się na obiegu – wielokierunkowej, jednoczesnej wymianie idei, materiałów i form w regionie Azji i Pacyfiku. Ten rozległy, zróżnicowany kulturowo i religijnie obszar połączony wodami oceanów Indyjskiego i Spokojnego już wiele stuleci temu realizował późniejsze ideały globalne: mobilności, zacierania granic, swobodnego transferowania wiedzy i technologii, migracji myśli naukowej, artystycznej, ekonomicznej, a także obyczajowości i codziennych praktyk twórczych.

 

0 comments
Submit comment