— print control

8. Open Trienniale

OpenTriennale opaski_670 bec_zmiana_triennale_druk_prawa_670 materialy_druk-1_670project 8. Open Trienniale
design Ewa Głowacka, Karolina Pietrzyk
format 707×1000 mm
typeface Junicode, Nuckle, TeX Gyre Heros
paper coated
print run limited
publisher Centrum Rzeźby w Orońsku, Aurelia Nowak, Romulad Demidenko, Tomek Pawłowski
year 2017

Poster and visual identification for the 8th Open Young Triennial at the Center of Polish Sculpture in Orońsko, which focuses on the presentation of the youngest generation’s most interesting art tendencies. Participants of the Triennial represent different points of view, methodologies of their artistic work and environments. Their diverse experiences create a vast perspective, thanks to which problems difficult to capture in the centralized circulation of the artworld are made visible. As a result of a collective and active work-exchange system between the participants and the experimental form, the organizers present alternative forms of organization in the art world. 

Plakat wraz z identyfikacją Otwartego Triennale Młodych w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, które skupia się na prezentacji najciekawszych tendencji w sztuce najmłodszego pokolenia. Uczestnicy triennale reprezentują różne punkty widzenia, metodologie pracy artystycznej oraz środowiska. Ich różnorodne doświadczenia składają się na szeroką perspektywę, dzięki której widoczne są problemy trudne do uchwycenia w scentralizowanym obiegu sztuki. W wyniku kolektywnej i aktywnej pracy-wymiany między uczestnikami oraz eksperymentu organizatorzy poszukują alternatywnych form organizacji w polu sztuki.

 

0 comments
Submit comment