— print control

Plastic Kills

Screen Shot 2020-06-26 at 18.01.46project Plastic Kills
design Zuzanna Milewska
format 700×1000 mm
typeface custom
paper coated satin
print run various
publisher Academy of Fine Arts in Łódź
year 2019

Poster design for the Plastic Non Fantastic exhibition, organized by the Studio of Spatial Graphic Design and Posters ran by Dr Jakub Stępień at the Academy of Fine Arts in Łódź. The objective of the project was to provide visual information on problems related to poor air conditions and the environmental threats to our planet resulting from poor waste management and the excessive use of plastic. 

Plakat zaprojektowany na wystawę „Plastic Non Fantastic” zorganizowaną przez Pracownię Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu kierowaną przez dr. Jakuba Stępnia na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Celem projektu było wizualne przekazanie informacji o problemach związanych ze złym stanem powietrza i zagrożeniami dla środowiska naszej planety wynikającymi ze złego stanu gospodarowania odpadami i nadmiernego użycia plastiku.

0 comments
Submit comment