— print control

Lust for Life

Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.42 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.50 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.58 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.25 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.30 Screen Shot 2020-07-03 at 17.52.36project Lust for Life
design Martyna Wędzicka-Obuchowicz
format vaious
typeface Aktiv Grotesk Regular, Aktiv Grotesk Ex Medium
paper coated
print run various
client Papaya Films
year 2019

Visual identity for the third season of the Papaya Original Series, themed “Lust For Life.” Film crews from Argentina, Mexico, New York, Poland and Russia had one goal: to create intriguing short films. The mission of the Papaya Films production company is simple – believe and invest in the visions of young, fearless film directors. 

Identyfikacja trzeciego sezonu Papaya Original Series, którego tematem stała się „Żądza życia”. Ekipy filmowe z Argentyny, Meksyku, Nowego Jorku, Polski i Rosji połączył jeden cel: stworzyć intrygujące krótkie metraże. Misja domu produkcyjnego Papaya Films jest prosta – wierzyć w wizje młodych, odważnych reżyserów i w nie inwestować.

 

0 comments
Submit comment