— print control

Archive
packaging

Screen Shot 2017-03-31 at 19.02.34 Screen Shot 2017-03-31 at 19.02.24project Lukullus
design Ola Niepsuj
link fb/niepsujola

Packaging design for the 70th anniversary of the establishment of Lukullus, a family-owned pastry company from Warsaw. 

Projekt zestawu opakowań jubileuszowych na 70. urodziny rodzinnej warszawskiej cukierni Lukullus.

Read More

mamaselita1 MamaSelita2aproject Mama Selita. Materialiści
design Filip Tofil, Ula Janowska / Syfon Studio
link www.syfonstudio.com

 

Artwork for the “Materialists” album by Mama Selita band. The project’s premise was multi-layered, a surprise every time you open the package. Digipack, screen printing on transparent foil, gold foil stamping.

Projekt opakowania płyty zespołu Mama Selita „Materialiści”. Założeniem projektu była wielowarstwowość, zaskakująca przy każdym kolejnym otwarciu opakowania. Digipack, nadruk sitodrukowy na przezroczystej folii, tłoczenie złotą folią.

mamaselita4 mamaselita5

Read More

dead2527638815.56368d1cb4e98 27fb5a27638815.56368d1cb98d1 _MG_0499project Talking about the Body Experiences
design Sławomir Jakub Krzyżak
link www.behance.net/theKnesio

This BA diploma project was designed at UMPRUM (Prague, CZ) and School of Form (Poznań, PL). Its topic, “Transgression of Gender as a Place for Subversive Bodily Acts” aka “Talking about the Body Experiences”, examines the individual’s social position and identity through the aspect of sex and tries to find methods of transgressing gender boundaries. The publication consists Latin epigrams by Martialis, with translations into Polish (by Martinus Loch) and English (from the Loeb Library). In the role of commentary, the designer used the statements of contemporary feminists – parts of Judith Butler’s “Gender trouble. Feminism and the subversion of identity” and Donna Haraway’s “Cyborg Manifesto” – which provide a contemporary perspective on the Latin poems. The design establishes its own narrative, based on three distinct forms that evolve in parallel. Collages from photographs of people who were subject to subversive body interventions were used as illustrations. The 3D-printed cover was designed in collaboration with Martin Gsandtner. Its structures of organic noise were generated and extruded based on the collages.

Praca dyplomowa w School of Form i UMPRUM pod tytułem „Transgression of the Gender as a Place for Subversive Bodily Acts”. Publikacja składa się z epigramów napisanych przez Marcjalisa przetłumaczonych przez Martinusa Locha w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem Loeb Library. Jako komentarza projektant użył fragmentów „Gender Troubles” Judith Butler i w „Manifestu Cyborga” Donna Haraway, aby wprowadzić feministyczną wizję współczesnych poematów. Jako ilustracje wykorzystał zdjęcia, które później zostały poddane dekonstrukcji w celu stworzenia cyborgów „osobowości”. Okładka drukowana w technologii 3D (wykonana przy wsp.łpracy z Martin Gsandtner) ma organiczną formę, kt.ra została uzyskana poprzez parametrię kolaży.

_MG_0509 _MG_0508 29cf8127638815.5636da38135c2

Read More

10458043_1020281461318526_8740676002465691657_n 10891734_1020281407985198_6646752159184939257_n 10989218_1020281617985177_4566532158254944192_nproject Nowe idzie od morza
design Moonmadness
link www.moonmadness.eu

This double CD compilation, “New Coming from the Sea”, presents a wide range of artists – from experimental creators to those immersed in guitar melodies and songwriting. The publication presents 28 tracks, of which 19 are premieres, with nearly 2.5 hours of Tri-City music.

Projekt dwupłytowej kompilacji „Nowe idzie od morza” prezentuje szeroki wachlarz artystów od twórców eksperymentalnych, po tych zanurzonych w gitarowych melodiach i piosenkach. Wydawnictwo prezentuje 28 utworów, z czego 19 to premierowe publikacje składające się na niemal 2,5-godzinny trójmiejskiej muzyki.

Read More

10947228_625892097515845_755883617619912689_n 1431690910035 m7 v03project Odette Identity
design Dmowski & Co.
link www.dmowski.co

Visual identity for the Warsaw confectioner, Odette. The logotype is based on a serif font for a blend of urban style and contemporary convenience and is complimented by a minimalist icon – an isometric representation of a cake divided into four parts. The entirety maintains a neutral colour palette of copper and pale blue.

Projekt identyfikacji warszawskiej cukierni Odette. Logotyp jest oparty o szeryfowy font, który ma miejski charakter i współczesną użyteczność. Uzupełnia go minimalistyczna ikona – aksonometryczne przedstawienie tortu podzielonego na cztery części. Całość utrzymana została w stonowanej palecie barw miedzi i błękitu.

Read More

Screen Shot 2015-03-17 at 1.18.33 PM Screen Shot 2015-03-17 at 1.18.00 PM Screen Shot 2015-03-17 at 1.17.29 PMproject #wytrawnarobota
design hopa studio
link  www.hopastudio.com

„#wytrawna robota” (“#A dry job” – wordplay with “dry wine” also meaning “seasoned” in Polish) is a series of limited-edition packaging. The wine bottles are personalized gifts to the studio’s friends and customers. The packaging and labels and are screen printed, while the symbol featured on the hand-made tubes was embossed. The project is complimented with posters promoting each bottle.

„#wytrawna robota” to projekt serii limitowanych opakowań. Butelki z winem zostały zaprojektowane jako prezent dla przyjaciół i klientów studia projektowego. Etykiety i papier pakowy są wykonane w technice sitodruku. Symbol na ręcznie wykonanych tubach został wytłoczony na sucho. Uzupełnieniem całego projektu jest seria plakatów promujących każdą z butelek.

Screen Shot 2015-03-17 at 1.18.17 PM

Read More

3ca4a6d405a096f47f88dffaf38565e5 27cf72a428efeef92a56017a0b998f17 81745f08ea843aeea52fd764152f54ac baaa53db42d79f5ed26d8e2411389d19 c11bad2a7d34251a9d18c68999c514ea e51295e425336f300e99abc326b811c5project MISBHV
design Piotr Okrasa
link www.bdsn.pl

Identity redesign and cohesive visual system of a polish street wear brand MISBHV. The new identity was applied on different media: stationery, product markings, packagings, intern documents, etc,web, service items and give-aways. The new concept aims to be super easily recognised and adaptable to further products through a clean, vivid and typographic design approach.
Redesign i projekt systemu wizualnego dla polskiej marki streetowej MISBHV. Nowa identyfikacja zawiera wszystkie elementy drukowane, opakowania, projekt strony www i gadżety. Została zaprojektowana w minimalistyczny, rozpoznawalny sposób, aby produkty mogły funkcjonować na czystym i żywym, pod względem typograficznym, tle.
Read More

_MG_0091-5 _MG_0145-7 IMG_3100-1 Screen Shot 2014-11-10 at 4.25.17 PMproject Memory Framing
design Piotr Chuchla, Małgosia Kurek
photos Szymon Rogiński
link www.piotrekchuchla.com

Identity, packaging and prints design for a collaboration project between photographer Szymon Rogiński and fashion designer Małgosia Kurek. Initiated with Szymon’s personal project, in which he took double exposures of aerial views during flights and models photographed on commercial photo shoots.

Projekt identyfikacji, opakowania oraz nadruków na koszulkach dla Memory Framing – inicjatywy, która narodziła się w efekcie współpracy pomiędzy fotografem Szymonem Rogińskim a projektantką Małgosią Kurek. Zalążkiem do powstania koszulek był prywatny projekt Szymona, w którym przy użyciu podwójnej ekspozycji fotograf łączył ujęcia wykonywane podczas lotów ze zdjęciami modelek z sesji komercyjnych.

Read More

1861project Hitte
design Gaba Guzik
link www.gabaguzik.com

The album HITTE design is a graduation project. Hitte in Dutch means heat, while songs are named after different cities like Berlin, Antwerpen, Cadzand and Eindhoven. Defining the graphical vibe of the album designer wanted to get through building a specific, metaphor-based collage of geometric figures. The analog layers in the background are rich in noises and kind of ‘dirt’, which is reflecting urban dust. All these elements relate also to the experimental-electronic music.
As the author says: “In the covers of singles I wanted to refer to the characteristic symbols of cities, their architecture and general associations that came to my mind when I was thinking about these cities. In the CD package for EP I decided to use a holographic foil, which in my opinion perfectly illustrates the mirage phenomenon that often occurs during the heat. At the same time this foil in dynamic way is enriching the colors of package. Illustration on the vinyl package is built from various elements of single covers. Transparent vinyl refers to the prism and clear summer air.”

Album HITTE  to projekt dyplomowy. Hitte w języku niderlandzkim oznacza ciepło, podczas gdy utwory są nazwane wg różnych miastach, takich jak Berlin, Antwerpia, Cadzand i Eindhoven. Projektantka buduje klimat projektu poprzez budowanie metafory opartej o kolaż figur geometrycznych. Warstwy analogowe w tle są bogate w dźwięki i swojego rodzaju brud, który odzwierciedla kurz miejski. Wszystkie te elementy odnoszą się również do muzyki eksperymentalnej, elektronicznej.
Jak mówi autorka: “Chciałem odnieść się do charakterystycznych symboli miast, ich architektury i ogólnych skojarzeń,  które przyszły mi do głowy, kiedy myślałem o nich. W opakowaniu CD postanowiłem użyć folii holograficznej, która moim zdaniem doskonale ilustruje zjawisko mirażu, które często występuje podczas upału. Jednocześnie ta folia w dynamiczny sposób wzbogaca kolory opakowania. Ilustracja na opakowaniu winylu jest zbudowany z różnych elementów pojedynczych okładek. Przejrzystość winylu odnosi się do pryzmatu i jasnego letniego powietrza.”

Read More

project Lutosławski/Swiat
design temperówka
link www.temperówka.pl

6CD packaging, containing previously unreleased recordings, presenting composer’s artistic achievements in new, inspiring way: in the broader cultural and social context.

Sześciopłytowe wydawnictwo Lutosławski / świat (5 CD oraz 1 DVD), zawierające niepublikowane dotąd nagrania, prezentuje dorobek artystyczny kompozytora w nowy, inspirujący sposób: w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i cywilizacyjnym.

Read More