— print control

Archive
events

IMG_0613ckonkurs Type Faces
deadline 11.03.2016
link www.typefaces.pl

Celem konkursu Type Faces jest stworzenie kolekcji 7 kart zaprojektowanych przez młodych polskich projektantow, które będą wyróżniały się nie tylko autorskim pomysłem typograficznym, ale również wykorzystaniem różnorodnych technik uszlachetnienia druku.

​Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie kompozycji typograficznej bądź zilustrowanie dowolnej litery z uwzględnieniem wybranej techniki drukarskiej. Na podstawie nadesłanych prac, jury stworzy zbiór oryginalnych druków, pewnego rodzaju wzornik, z którego projektanci będą mogli czerpać inspiracje przy realizacji kolejnych projektów i podejmować świadome decyzje o wyborze danej technologii uszlachetnienia druku.

Konkurs ma charakter edukacyjny – studenci i młodzi projektanci będą mogli zapoznać się z możliwościami technicznymi polskich nowoczesnych drukarń. Dostępne technologie parku maszyn wielu drukarni stają się coraz bardziej innowacyjne, a polskie uczelnie nie są w stanie na bieżąco śledzić rozwoju rynku poligraficznego. Ogranizatorzy konkursu chcą zachęcić do zdobycia wiedzy technicznej i eksperymentowania z użyciem farb, folii, lakierów i papierów.

7 wyróżnionych prac zostanie podpisane imieniem i nazwiskiem autora i wydrukowane w Drukarni Perfekt SA. Wzorniki będą służyły jako element szkoleniowy dla wielu osób związanych z branżą poligraficzną i uczelni artystycznych.

Dodatkowo wszystkie wyróżnione osoby zostaną nagrodzone dyplomem oraz upominkiem rzeczowym podczas wręczenia nagród w dniu konferencji Element Talks (23–24 kwietnia 2016) w Warszawie.

Dla zwycięzców konkursu (3 osoby)  firma Heidelberg Polska ufundowała dwudniowy wyjazd do centrów szkoleniowo-demonstracyjnych Print Media Center koncernu Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) w Wiesloch-Walldorf k/Heidelbergu w Niemczech.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11 marca 2016.

organizatorzy konkursu: Drukarnia Perfekt, Arctic Paper Heidelberg Polska
partnerzy: print control, element talks
patroni medialni: STGU, Bęc Zmiana

 

lakierdripoff 07_PMC_Commercial_Opening_Wiesloch

Read More

Screen Shot 2015-03-17 at 14.07.34 Screen Shot 2015-03-17 at 14.07.00event Potrzeba designu 4. Konferencja projektowa
dates 20.03.15
place ASP Katowice
link www.potrzebadesignu.pl

At the conference you can explore the intangible aspects of design. Organizers will try to show examples of actions that are beneficial to society. This meeting aims to present new areas for application of design thinking and the resulting benefits, not always quantifiable.
Perhaps it will help us in the confrontation with time, capabilities and all that motivates us to action. They want to show the changes, at the heart of which there is invariably the need for design and designing for needs.

Czy jako projektanci nadal mamy poczucie misji i powinności? Czy dizajn ma być receptą na rozwiązanie problemów społecznych, zagrożeń cywilizacyjnych i wpływać na poprawę jakości życia? Czy na pewno dizajnerzy podejmują wyzwania? Czy dizajn ma realne możliwości działań profilaktycznych i naprawczych?
Podczas konferencji goście będą eksplorować niewymierne aspekty projektowania. Spróbująpokazać przykłady działań przynoszących korzyści społeczne. To spotkanie ma przybliżyć nowe obszary przydatności myślenia projektowego i wynikające z niego zyski, nie zawsze policzalne.

 

Read More

5 print control no3 fot-Małgorzata Turczyńskaevent print control № 3
link www.facebook.com/events/367146973454886/

3. numer rocznika print control ukazuje panoramę polskiego designu drukowanego w kontekście multidyscyplinarnej współpracy projektowej. Dwujęzyczna publikacja zawiera prezentację około 100 najciekawszych projektów drukowanych z lat 2013–14 wraz z opisami technicznymi oraz wywiady z wybranymi polskimi designerami.

Do podzielenia się swoimi doświadczeniami z różnego rodzaju kooperacji zostali zaproszeni polscy projektanci i artyści. Czytelnik będzie mógł dowiedzieć się więcej o bardziej prywatnej relacji projektantki Anny Nałęckiej z fotografami, dla których tworzy photobooki; o współpracy twórców studia Super Super ze specjalistami zaawansowanych technologii 3D; o relacjach, które nawiązuje Marian Misiak podczas swoich akcji typoaktywistycznych; o codzienności współpracowania Grzegorza Laszuka z instytucjami kultury oraz o wielokulturowych projektach kolektywu artystycznego Slavs and Tatars.

Premiera rocznika odbędzie się 11 grudnia 2014 o godz 18:00 w księgarni bookoff w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Na towarzyszącej wystawie zostanie zaprezentowanych 60 publikacji, które znalazły się w roczniku print control. Jubileuszowy mebel wystawienniczy zaprojektował Jan Strumiłło.

4 print control no3 fot-Małgorzata Turczyńska

Read More

1 PUNKTY-plakat fbevent Punkty
dates 7-10.11.14
place Służewski Dom Kultury, Warszawa
organizer paperbeatsrock.org  www.sdk.waw.pl
link www.facebook.com/events

Warsztaty o fotografii miejsc to pierwsza odsłona nowego, autorskiego programu warsztatowego, stworzonego specjalnie z myślą o współpracy ze Służewskim Domem Kultury przez kolektyw Papier Bije Kamień.

Punkt na mapie to złożenie kilku płaszczyzn rozumienia – obiektywnej lokalizacji, odczytywanej przez współrzędną, i płaszczyzny kontekstu – czyli odczucia i osadzenia, historii danego miejsca i wrażenia jakie wywołuje.
Niezależnie od wszystkiego, każde działanie o charakterze rejestracji topograficznej podnosi spacer po okolicy do rangi niemalże naukowego badania i artystycznego posunięcia, głębokiej refleksji ukierunkowanej na najbliższe otoczenie. Przyjęło się uważać, że jesteśmy ślepi na otaczający nas wizualny chaos – warto spróbować skupić się, i stworzyć w obrębie tego chaosu własną narrację według subiektywnie wybranego klucza.

Punkty to warsztaty osadzone w tradycji fotografii topograficznej. Funkcjonująca jako nurt w fotografii, będąca opowieścią o często niezwykłym przy pomocy najzwyklejszych obrazów. Nazywamy ją przekornie nudną fotografią, a przez kilka dni spróbujemy przekonać was że z zwykłość z nudą nie ma nic wspólnego.

*efektem końcowym jest złożenie wypowiedzi o charakterze narracji wizualnej w formie makiety książki-zina o ustandaryzowanym kształcie, drukowanej w dwóch egzemplarzach.
*w programie dwa wykłady wprowadzające do kolejnych etapów działania, prowadzone przez profesjonalistów
*na miejscu biblioteka książek i zinów dopasowana do tematu warsztatów, w załodze poza artystami i projektantami także socjologowie, kulturoznawcy czy teoretycy wizualiów.
*każdy z uczestników pracuje nad zupełnie nowym zestawem fotografii przy użyciu ulubionych narzędzi, jedynym kryterium jest wyrobienie się z postprodukcją na wyznaczony termin.

*data: 7-10.11.14 /
Piątek: wieczór. start warsztatów, wprowadzenie, autoprezentacje. Wykład wprowadzający: socjologia i komunikowanie wizualne a koncepcje miejsca, miejsce w fotografii.
Sobota i niedziela: dni roboczy dla uczestników w terenie, prowadzący dostępni na miejscu do konsultacji i wsparcia, część z nich również pracująca w terenie
Poniedziałek: praca edycyjna. krótki wykład o projektowaniu książek w praktyce. skład makiet, druk, szycie, podsumowanie.
*liczba uczestników: 8.
*koszt: 100zł + druk makiet
*zgłoszenia: mail z linkiem do waszego portfolio (jeżeli nie macie, to je przygotujcie w formie .zipa) i krótką informacją o was na info@paperbeatsrock.org / deadline 23:59 1.11.2014

Read More

typozine-miks-prac-sp38-bartek-janczak typozine-pasowanie-koloru-paweà-ryæko typozine-praca-nina-gregier typozine-retusz-sitaevent Typozine
dates 16 maja do 20 czerwca
place Galeria Miasta Ogrodów, Katowice 
link www.typozine.com

Typozine is an idea brought by Kwiaciarnia Grafiki and Urban Pirates. It is a collection of fonts created by modern typographers – fans of letters [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. It is going to be more or less like a “font book” or a subjective review of modern typography. There are only dozens of Typozines copies.
Typozine is promoted with the typographic posters. As the creators say: “We want the posters to release the letter from its basic informative function. We don’t want to read the letter, we want to see it. Each of the invited artists has created a poster using their own designed font.”

TYPOZINE jest zbiorem fontów, zaprojektowanych przez współczesnych typografów, grafików, fanów liter [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. Czymś na kształt wzorników czcionek, font booków, czy po prostu subiektywnym przeglądem współczesnej typografii. Drukowany w bardzo limitowanym nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy.
TYPOZINE wspierają typo-plakaty.  Jak mówią pomysłodawcy: “Chcieliśmy, aby zwolniły literę z jej podstawowego obowiązku informacyjnego. Nie chcemy litery czytać, chcemy ją zobaczyć. Każdy z zaproszonych artystów zaprojektował typo-plakat z wykorzystaniem własnego fontu”.

pomysłodawcy:
Valery Virag Kwiaciarnia Grafiki
Przemek Kopczyk Typoets UrbanPirates.org

Read More

medium_education_web_banner02event MÉDIUM: EDUCATION
dates 18.—19. 6. 2014  10:00 — 20:00
place The Moravian Gallery, Governor’s Palace, Moravské nám. 1, Brno, 602 00
link medium-education.bienalebrno.org/eng.html 

organisers:
The Rodina / www.therodina.com
4am / Forum for architecture and media / www.forum4am.cz

participants:
Moniker / Luna Maurer + Roel Wouters
Mind Design + Roosje Klap / Niels Schrader + Roosje Klap
Noviki / Kate Nestorowicz + Marcin Nowicki

Three workshops dedicated to contemporary graphic design. Workshops are part of 26th International Biennial of Graphic Design Brno 2014 on topic Graphic Design, Education & Schools. This workshop is part of 26th Brno Biennial OFF program.
Send you application to workshop@therodina.com.
Workshop optimal price per participant is 35 eur (1000 Kč).
Event organizing is connected with expenses as lecturer’s transport, accommodation and material providing. Therefore we kindly ask you for the financial help. Nevertheless it’s up to you to decide the amount of your contribution.

Your aplication must include:

 1. Your name
 2. Date of Birth
 3. Which workshop do you want to follow:Short biography
  1. Moniker (NL)
  2. Roosje Klap + Mind Design (NL)
  3. Noviki (PL)
 4. Bio
 5. Brief motivation letter

Only one workshop could be followed. All workshops are provided in English. Capacity of one workshop is restricted to 15people. Application deadline: 6th of June 2014. The program is subject to change.Housing, meals and transportation are not provided. Each participant must arrange his own conveniences.

Trzy warsztaty poświęcone współczesnej grafice. Warsztaty są częścią OFF Program 26. Międzynarodowego Biennale Grafiki Projektowej Brno 2014 na temat projektowania graficznego, Edukacji i Nauki.
Aplikacje można składać do 6 czerwca na adres workshop@therodina.com. i muszą zawierać:

 1. Imię i nazwisko
 2. Dateurodzenia
 3. Deklarację wyboru studia
 4. Moniker (NL)
  1. Roosje Klap + Mind Design (NL)
  2. Noviki (PL)
 5. krótką biografię
 6. list motywacyjny

cena uczestnictwa – 35 euro (1000 Kč).

Read More

1174889_1565118590379336_419524944_nevent Zine of the Zona
dates 22.04
place Łódź, Klub DOM
link www.zinesofthezone.net

Zaprezentuj swoje ziny w ramach wizyty Zines of the Zone w Polsce.
Wędrowna biblioteką druków ulotnych i niskonakładowych wydawnictw zatrzymuje się w ramach swojej trasy po Europie swoim busem pełnym wydawnictw także w Polsce, we współpracy z Paper Beats Rock i Super Salon.
Jeżeli również masz na koncie swoje pamflety, albumy i samizdat, masz teraz okazję pochwalić się nimi dalej. Mile widziani są zarówno ci, których pierwsze ziny jeszcze pachną kserokopiarką, jak i weterani drukujący się obecnie w niebotycznych nakładach – oni też przecież od tego zaczynali.
Wyciągnij swoje pojedyńcze egzemplarze, dummies, makiety, ziny i wyślij je nam – a najlepiej wsiadaj w pociąg i wpadaj 22.04 do łódzkiego DOMu.
Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym wizycie ZNZN w Polsce:https://www.facebook.com/events/747995061885665/?ref=5

Formularz zgłoszeniowy:
http://www.paperbeatsrock.org/index.php/formularz

Read More

PLAKTY_corecta4project Polish Job
design Polkadot
link www.polkadot.com.pl

An exhibition of Polish design, POLISH JOB, opens at Ventura Lambrate during one of the world’s leading design fairs – the Salone Internazionale del Mobile in Milan. POLISH JOB is intended to introduce the international audience to contemporary Polish design based on local traditions, respect for the past and bold, forward-looking, innovative solutions. The curators of the project are the Łódź Design Festival and Magda Kochanowska.

The objects presented at the exhibition represent three complementary strands. One is LOCALITY: design growing out of local traditions defined by available materials, such as flax, wood and coal. The strand LOCALITY includes art pieces created by Emilia Pyza, Rygalik Studio, Kosmos Project, Beza Project, Maria Witecka, Magda Jonas-Poławska, Kaja Nosal, Bogna Polańska, and Roma Skuza.
The strand NOSTALGIA features objects which neatly allude to Social Realism and process selected elements of the culture of that era in a smart dialogue with the past. Adam Tomaszewski, Romet Team, Roman Modzelewski, Piotr Kuchciński, Ćmielów Design Studio, and Dawid Ryski will present their work.
INNOVATION showcases solutions which implement state-of-the-art technology and global trends. Designers Bartek Mejor, Piotr Chuchla, Nonegrupa, Halina Kamińska, Jakub Koźniewski, Piotr Barszczewski and Krzysztof Goliński will be presented in this section.

The POLISH JOB exhibition is accompanied by workshops. Visitors can also print out miniatures of selected exhibits on a 3D printer. The exhibition in Milan is organised by culture.pl.

Projekt plakatu do wystawy polskiego wzornictwa POLISH JOB na targachVentura Lambrate podczas Salone Internationale del Mobile w Mediolanie. POLISH JOB ma przybliżyć międzynarodowej publiczności współczesne polskie wzornictwo oparte na lokalnej tradycji, pełne szacunku dla przeszłości, a jednocześnie odważnie spoglądające w przyszłość.

Obiekty pokazane na wystawie reprezentują trzy uzupełniające się nurty. Pierwszym z nich jest”Lokalność”- obejmuje zbiór projektów wyrastających z lokalnych tradycji określanych przez dostępne materiały, takie jak np. len, drewno, węgiel oraz techniki i formy. W ramach ”Lokalności”zostaną zaprezentowane prace: Emilii Pyzy, Rygalik Studio, Kosmos Projekt, Beza projekt, Marii Witeckiej, Magdy Jonas-Poławskiej, Kai Nosal, Bogny Polańskiej, Romy Skuzy.

 

Read More

event I’ve been here; I hope the same for you. Henryk Tomaszewski
dates 15.03-10.06. 2014
place  Zachęta Gallery, pl. Małachowskiego 3, Warszawa
link www.zacheta.art.pl

This survey showcases Tomaszewski’s output as a poster designer in two major contrasting sections. The first features works from the time of the so-called Polish Poster School (from 1945 to the end of the 1950s), when the artist developed the concept of a poster based on visual shorthand and metaphor. His designs from that period are characterised by an unconstrained painterly character, humour and a poetic mood. Many of them are now considered classics of this genre.
The second section includes posters designed from the 1960s onwards – when the artist gradually shifted away from his lush, painterly style towards more simple, abstract solutions and an unmistakable style of drawing which, in time, became the key motif of his works. It was then that Tomaszewski arrived at a full definition of his language as a graphic designer.
The third and final part of the exhibition revolves around the concept of the ‘letter’ – a question of particular significance for Tomaszewski and a recurring theme in his practice. This section features selected posters based on lettering and book designs. In addition, the exhibition includes drawings, sketches and poster designs, thus shedding light on the working methods of a graphic designer before the coming of the digital age. This unique material, a large part of which comes from the artist’s archive and is presented for the first time, makes it possible to evoke the exceptional materiality of the graphic design of the past.
Henryk Tomaszewski (1914–2005) – graphic designer, draughtsman and Professor at the Warsaw Academy of Fine Arts – was one of the leading figures of Polish graphic design after the Second World War. Rejecting the heritage of the European avant-garde, with its rational approach to constructing visual messages, Tomaszewski developed a vivid, unique design formula, the origins and visual effects of which are the subject of this exhibition marking the 100th anniversary of the artist’s birthday.

Ekspozycja skupia się na twórczości plakatowej artysty przedstawionej w dwóch kontrastujących częściach. Pierwsza obejmuje prace z okresu tzw. polskiej szkoły plakatu (od 1945 do końca lat pięćdziesiątych), kiedy to Tomaszewski stworzył koncepcję plakatu opartego o plastyczny skrót i metaforę. Jego ówczesne projekty charakteryzuje malarskość, swoboda, żart, poetycki klimat. Znakomita większość z nich jest dziś klasykami swego gatunku.
Druga część prezentuje plakaty Tomaszewskiego projektowane od lat sześćdziesiątych – wtedy artysta zaczął redukować bujny malarski styl, zmierzając ku większej prostocie, bardziej abstrakcyjnym rozwiązaniom i nieomylnemu rysunkowi, który z czasem zaczął dominować jako główny motyw jego prac. Wówczas Tomaszewski sprecyzował swój język graficzny.
Trzecia część została zorganizowana wokół hasła „litera” – szczególnie ważnego dla Tomaszewskiego zagadnienia i wątku przewijającego się przez całą jego twórczość. W tej części pokazywane są wybrane plakaty liternicze i projekty książkowe. Oprócz tego na wystawie znalazły się rysunki, szkice i projekty plakatów, ujawniające warsztat grafika ery przedkomputerowej. Ten unikalny materiał, którego duża część nie była dotąd pokazywana i pochodzi z archiwum artysty, pozwala przywołać niezwykłą dziś materialność grafiki projektowej.
„Wszystko idzie od oka. Ono musi być wykształcone, niepodległe, abstrakcyjne” – tak o istocie dobrego projektowania pisał do swojego przyjaciela Jana Lenicy Tomaszewski. Te zdania wydają się najlepiej określać jego twórczość.
Henryk Tomaszewski (1914–2005) – grafik, projektant, rysownik, profesor warszawskiej ASP – był jedną z najważniejszych postaci polskiej grafiki projektowej po II wojnie światowej. Odrzucając doświadczenie awangardy europejskiej, racjonalnej w podejściu do konstruowania komunikatu wizualnego, Tomaszewski stworzył niezwykle wyrazistą, unikalną formułę projektowania – jej źródła i efekty pokazuje wystawa zorganizowana w stulecie jego urodzin.

Read More

event WYSTAWA – PLAKAT – WYSTAWA
opening 7.02.14, 18:00
until 7- 28.02.14
place Galeria Dizajn – BWA Wrocław, ul. Świdnicka 2 -4, Wrocław

The exhibition is a representation of a particular field of graphic design – posters for exhibitions of contemporary art, custom designed arts-related institutions, museums and galleries. Presentation of the dozens of posters for contemporary art exhibitions, mainly the result of the latest analysis and exploration of current phenomena occurring at the interface of design and visual arts.

Artist:
Ludovic Balland, Jakub de Barbaro, Fontarte (Magdalena Frankowska i Artur Frankowski), Full Metal Jacket (Jan Bersz, Jerzy Gruchot, Wojciech Koss), Gorilla (Lesley Moore i Herman van Bostelen), Hakobo (Jakub Stępień), Jacek Ponton Jankowski, Grzegorz Laszuk, Maciej Lizak, Moonmadness (Dagny i Daniel Szwed), Noviki Studio Grafiki (Katarzyna Nestorowicz i Marcin Nowicki), Łukasz Paluch, Błażej Pindor, Grupa Projektor (Joanna Jopkiewicz i Paweł Ł. Borkowski), Krzysztof Pyda, Grupa Twożywo (Mariusz Libel i Krzysztof Sidorek), Honza Zamojski, Monika Zawadzki.

Wystawa jest przedstawieniem szczególnej dziedziny projektowania graficznego – plakatów do wystaw sztuki współczesnej, projektowanych na zamówienie instytucji związanych ze sztuką, muzeów i galerii. Prezentacja kilkudziesięciu współczesnych plakatów do wystaw sztuki, głównie tych najnowszych to wynik analizy i poszukiwań aktualnych zjawisk pojawiających się na styku projektowania i sztuk wizualnych.

Kuratorzy wystawy: Magdalena Frankowska, Artur Frankowski
Link do wywiadu z kuratorami wystawy TUTAJ

Read More