— print control

mała litera w Łodzi

bookstore mała litera 
address ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź
link www.blog.malalitera.pl

Mała litera is a little bookshop & cafe, located in the Museum of Modern Art in Lodz ms2 as well as a publishing studio producing audiobooks. You can purchase here publications of the Museum, as well as other books and albums on broadly defined arts.

Mała Litera to księgarnia artystyczna & kawiarnia mieszcząca się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej ms2 w Łodzi oraz studio wydawnicze produkujące również audiobooki. Można tu nabyć wydawnictwa Muzeum, a także inne książki i albumy na temat szeroko rozumianych sztuk pięknych.

 opening hours Mon: 11:00-18:00, Tue: 10:00-19:00, Wed-Thu: 11:00-20:00, Fri: 11:00-12:00, Sat-Sun: 11:00-20:00

0 comments
Submit comment