— print control

Search Results
uvmw

Screen Shot 2017-07-25 at 16.50.40 Screen Shot 2017-07-25 at 16.50.30 Screen Shot 2017-07-25 at 16.51.26project Diálogo Design: Polônia – Brasil
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

Graphic design and catalogue for the “Design Dialogue: Poland – Brazil” exhibition, which brought together historic and contemporary posters, and presented the icons of Polish and Brazilian design. Relations between exceptional creators from both cultures served as the cornerstone for the exhibition’s perspective. Several Polish artists have had a lasting influence on Brazillian culture and created in Brazil –  Zbigniew Ziembiński, Yanka Rudzka, Lucjan Korngold, Jorge Zalszupin, as well as Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, or Krzysztof Kieślowski. History proves that meetings between disparate worlds results in unusual outcomes whose power and freshness haven’t lost any charm through the years.

Oprawa graficzna wystawy i katalogu „Design Dialogue: Poland – Brazil”, w ramach której zostały zestawione plakaty historyczne ze współczesnymi oraz zaprezentowane ikony designu polskiego i brazylijskiego. Punktem wyjścia do zbudowania programu było odwołanie się do wspólnego polsko-brazylijskiego dziedzictwa zrodzonego dzięki związkom wybitnych przedstawicieli obu kultur. Wśród Polaków, którzy pozostawili trwały ślad w brazylijskiej kulturze, należy wymienić tworzących w Brazylii: Zbigniewa Ziembińskiego, Yankę Rudzką, Lucjana Korngolda, Jorge Zalszupina, ale także Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora czy Krzysztofa Kieślowskiego. Historia pokazuje, że zetknięcie odległych sobie światów może dać efekty niezwykłe, do dziś pełne świeżości i mocy oczarowywania odbiorcy.

Screen Shot 2017-07-25 at 16.51.11

Read More

Screen Shot 2017-04-24 at 15.46.09 Screen Shot 2017-04-24 at 15.45.13 Screen Shot 2017-04-24 at 15.46.17 Screen Shot 2017-04-24 at 15.46.01project The Calendar of unusual holidays
design Jacek Walesiak / UVMW
link www.uv-warsaw.com

The inspiration for this project was the current state of visual design of commemorative postage stamps in Poland. In the 1960s and 1980s, their designs were often executed at a very high level – in contrast to current postage stamp designs which can be considered of poor quality. The project was an attempt to confront the topic of commemorative designs whilst using unusual holidays that do not exist in official national calendars – including Towel Day, Mushroom Day or Lighthouse Day. Altogether, 30 illustrations were created. 

Inspiracją dla tego projektu był aktualny stan projektowania wizualnego pamiątkowych znaczków pocztowych w Polsce. Takie projekty w latach 1960 i 1980 były często wykonywane na bardzo wysokim poziomie w przeciwieństwie do obecnych znaczków pocztowych. Projekt stał się próbą konfrontacji z tematem niepowtarzalnych dni świątecznych – takich, które nie występują w oficjalnych kalendarzach krajowych. W efekcie powstała kolekcja 30 znaczków upamiętniających święta takie jak Dzień Ręcznika, Dzień Grzybów lub Dzień Latarni Morskiej.

Read More

food_project_ktr_79_900 11169875_440846706092105_5796870940748491916_nproject Food Project
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

An open-ended visual identity for the Food Project marketing campaign, commissioned by the Stary Browar Arts and Business Center. The project consists of illustrations, custom typography, illustrated logos for the catering brands present at Stary Browar, an “eating map”, as well as advertising materials.

Przygotowanie otwartej identyfikacji akcji marketingowej Food Project dla Starego Browaru. Na projekt składają się ilustracje, autorska typografia oraz ilustrowane logotypy marek gastronomicznych obecnych w Starym Browarze, „jedzeniowa mapa”, a także materiały reklamowe akcji.

Untitled-117

Read More

typozine-miks-prac-sp38-bartek-janczak typozine-pasowanie-koloru-paweà-ryæko typozine-praca-nina-gregier typozine-retusz-sitaevent Typozine
dates 16 maja do 20 czerwca
place Galeria Miasta Ogrodów, Katowice 
link www.typozine.com

Typozine is an idea brought by Kwiaciarnia Grafiki and Urban Pirates. It is a collection of fonts created by modern typographers – fans of letters [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. It is going to be more or less like a “font book” or a subjective review of modern typography. There are only dozens of Typozines copies.
Typozine is promoted with the typographic posters. As the creators say: “We want the posters to release the letter from its basic informative function. We don’t want to read the letter, we want to see it. Each of the invited artists has created a poster using their own designed font.”

TYPOZINE jest zbiorem fontów, zaprojektowanych przez współczesnych typografów, grafików, fanów liter [Michal Škapa, Sp38, Janek Bersz/Full Metal Jacket, Łukasz Dziedzic, Fontarte, Paweł Ryżko, UVMW, Nina Gregier, Jakub HAKOBO Stępień, Valery Virag, Przemek Kopczyk, Wiur DOA, Kalina Możdżyńska, Bartek Bojarczuk, Bartek Jańczak, Icon OSC, Michał Swoboda, Theosone, Viktoryia Grabowska, Kamil Słomianowski, Mateusz WLK Wolski, Inessa Kamardina, Dasha Levchuk, Paweł Lachowicz, Jan Bajtlik, Edgar Bąk, Jarema Drogowski, Jakub PIONTY Jezierski]. Czymś na kształt wzorników czcionek, font booków, czy po prostu subiektywnym przeglądem współczesnej typografii. Drukowany w bardzo limitowanym nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy.
TYPOZINE wspierają typo-plakaty.  Jak mówią pomysłodawcy: “Chcieliśmy, aby zwolniły literę z jej podstawowego obowiązku informacyjnego. Nie chcemy litery czytać, chcemy ją zobaczyć. Każdy z zaproszonych artystów zaprojektował typo-plakat z wykorzystaniem własnego fontu”.

pomysłodawcy:
Valery Virag Kwiaciarnia Grafiki
Przemek Kopczyk Typoets UrbanPirates.org

Read More

project Muzeum Pałacu Herbsta
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

Catalogue design for the Herbst Palace Museum. It was one of the elements of the new visual identity developed by UV Warsaw. Designers describe their approach: “It was important that the design reflects the nature of the place and communicates the character of historical art in a manner appropriate for a modern audience.” Publication contains reproductions of the most interesting paintings from the collections of MPH. White rectangle on the cover had to tease, surprise, excite curiosity.

Projekt katalogu dla Muzeum Pałacu Herbsta. Była to jedna ze składowych opracowanej przez UV Warsaw identyfikacji wizualnej. W całości projektu zależało autorom, aby dawna sztuka była postrzegana z dzisiejszej perspektywy. Opisują swoje podejście: “Istotne było to, aby identyfikacja oddawała charakter miejsca i komunikowała, że jest to instytucja pokazująca sztukę dawną, ale w sposób odpowiedni dla współczesnego odbiorcy. Wydawnictwo zawiera reprodukcje najciekawszych dzieł malarskich ze zbiorów MPH. Biały prostokąt na okładce miał drażnić, zaskakiwać, pobudzać ciekawość.

Read More

project Bardzo nam się podoba
design UVMW studio
link www.uv-warsaw.com 

 “We Like It a Lot” (the title of the Azorro Super Group first film) is the project of Kordegarda gallery which enables all the participants to visit artists in their own studios and familiarize with their works in an original, intimate environment. Our task was to create a gadget for the participants of the project.
The item, except for serving an information function is also useful and might be used in the future. We proposed a note-guides with photos which document the workshops of the artist. All of the photos were taken by Fuji Instax camera, so every single participant got an unusual, unique picture. The purpose of the project was an individual and also typically usable perception of art. Therefore the gadget was a perfect addition to the artistic visits and the project itself.
2013 – KTR nomination (Photography)
Cover photos Grzegorz Hospod

Read More

 

project Hotel Amnesia Lisboa
design UVMW
link www.uv-warsaw.com

Udział w polskich eliminacjach Young Creatives Eurobest 2012 nie jest za darmo. Agencje niechętnie wydają na nie pieniądze. Dodatkowo dużo firm, zwłaszcza domów mediowych i agencji interaktywnych z góry zakłada porażkę i twierdząc, że nie jest to konkurs dla nich nie zgłasza swojej utalentowanej młodzieży.

Aby wypromować polskie eliminacje do Young Creatives Eurobest 2012 jako wyjątkowy konkurs dla młodych, w którym powinni wziąć udział naprawdę wszyscy, którzy mają pomysły, graficy stworzyli bezprecedensową bazę danych, w której znalazły się adresy wszystkich młodych ludzi z branży, którzy mogli wziąć udział w eliminacjach Young Creatives Eurobest 2012.

Do każdego z nich wysłali spersonalizowany list z Hotelu Amnesia w Lizbonie, w którym mieszkaliby podczas Eurobest 2012 wraz z rzeczami pozostawionymi przez siebie w pokoju: intrygujące paragony dokumentujące świetny czas spędzony w Lizbonie (specjalnie zaprojektowane do tej kampanii), 10 eurocentów do rozliczeń księgowych, stare zaproszenie do wzięcia udziału w eliminacjach z hasłem: Już dziś zapytaj swojego Dyrektora, czy cię zgłosił na przyszłość!

Technicznie wszystkie materiały wizualne, logo Hotelu Amnesia, ilustracje – zostały stworzone za pomocą fontu Times New Roman i jego znaków diakrytycznych. Paragony zostały wydrukowane na zwykłej kasie fiskalnej, a akcydensy w postaci papieru firmowego oraz papeterii na zwykłej domowej drukarce. Jednym z założeń była minimalizacja kosztów produkcji, przy maksymalizacji oddziaływania projektu na jego odbiorców.

(photo Grzegorz Hospod)

 

Read More