— print control

Search Results
olek modzelewski

Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.16 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.50 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.07 Screen Shot 2020-10-11 at 15.24.55 Screen Shot 2020-10-11 at 15.25.01project TEN Album
design Olek Modzelewski
prepress Krzysztof Krzysztofiak
format 105×135 mm
typeface Neue Haas Grotesk
paper coated matt, canvas, mirror
print run 1000
publisher TEN Salon
year 2018

TEN Album is a presentation of Warsaw’s TEN hairdressing studio and is a photographic story of people and hair. The publication contains photos taken during “meetings” –  as appointments are referred to here. Each page introduces a person through photography, but the book’s viewer can arrange them freely in no particular order and create their own storyline thanks to an elastic hairband holding the unbound pages. The photographs were taken by Stanisław Boniecki. 

„TEN Album” powstał na potrzeby prezentacji warszawskiego atelier fryzjerskiego TEN. To fotograficzna opowieść o ludziach i włosach. Publikacja zawiera zdjęcia wykonane w trakcie spotkań (bo taki charakter mają wizyty w salonie), których efektem ubocznym jest fryzjerstwo. Luźne rozkładówki zostały spięte gumką do włosów. Fotografie zostały wykonane przez Stanisława Bonieckiego.

Read More

Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.43 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.24 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.05 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.50 Screen Shot 2018-10-12 at 16.25.37project Pożar. Kuba Dąbrowski
design Olek Modzelewski
format 115×160 mm
typeface custom
paper uncoated 
print run 300
publisher ArtBazaar
year 2017

 “Pożar” [“Fire”] is a photo book containing a private collection of Kuba Dąbrowski’s photos explaining how to deal with a new life situation. It is about eating healthy food, realizing that things are not always easy and coming to a general conclusion that life’s good.

„Pożar” to książka fotograficzna z zapisem prywatnych ujęć Kuby Dąbrowskiego mówiących o odnajdywaniu się w nowej sytuacji życiowej. O zdrowym odżywaniu, o tym, że nie jest lekko, ale w sumie jest dobrze.

Read More

gumowe_ucho_poster_webevent Gumowe Ucho
dates 21.04 – 5.05. 2017 
opening 20.04.2017, 18.00 – 20.00
venue art something… showroom / Mosebacke torg 4, 2 tr, Stockholm

talk „New illutration from Poland” – Michał Loba i Agata Napiórska
21.04.2017, 5 PM Polish Institute Stockholm, Mosebacke torg 4 

Eavesdropper is an album on public dialogues and stories echoed in the Polish public spaces, where the mood of our times is reflected in the mirror of illustrations made by: Ola Niepsuj, Agata Endo Nowicka, Joanna Karpowicz, Malwina Konopacka, Daniel de Latour, Kasia Bogucka, Karolina Kotowska, Michał Loba, Joanna Fluder, Olek Modzelewski, Wojtek Koss, Piotr Jackowski, Dennis Wojda, Paweł Mildner, Emilia Bartkowska, Alek Morawski, Dawid Ryski i Agnieszka Szczepaniak .
The album and exhibition concept came out in 2010. At that time, the founders of Zwykłe Życie magazine, Agata Napiórska and Mart Mach prepared an amateur workbook with seventeen stories illustrated by the young cartoonists.

Gumowe Ucho to podsłuchane w polskiej przestrzeni publicznej dialogi i opowieści, w których jak w zwierciadle odbijają się nastroje naszych czasów. Prawdy o zwykłym życiu wypowiadane mimochodem przez fryzjerów, sprzedawczynie, przypadkowych przechodniów, taksówkarzy czy pasażerów tramwajów tworzą swoisty atlas mądrości narodowych. Gumowe Ucho to również przegląd prac najbardziej interesujących ilustratorów tworzących dziś w Polsce. Każda anegdota zilustrowana jest przez innego artystę, któremu pozostawiono absolutną wolność twórczą.

Pomysł na album i wystawę prac pojawił się w 2010 roku. Wtedy to pomysłodawczynie Agata Napiórska i Marta Mach przygotowały amatorski zeszyt z siedemnastoma historiami zilustrowanymi przez rysowników młodego pokolenia.
Od lat projekt Gumowe Ucho prowadzony jest też na łamach polskiego kwartalnika „Zwykłe Życie”. Teraz projekt powraca z koncepcją albumu i wystawy. Prac jest dwadzieścia jeden. Niektóre zupełnie nowe, inne ukazały się już na łamach magazynu, są też te, które przed siedmioma laty znalazły się w pierwszym zeszycie. Do współpracy zostali zaproszeni najciekawsi młodzi polscy ilustratorzy – jedni są już bardzo znani, inni nie mają jeszcze dużego dorobku. Przy każdej pracy zmieszczone zostały ich biogramy.

Artyści zaproszeni do udziału w projekcie:
Ola Niepsuj, Agata Endo Nowicka, Joanna Karpowicz, Malwina Konopacka, Daniel de Latour, Kasia Bogucka, Karolina Kotowska, Michał Loba, Joanna Fluder, Olek Modzelewski, Wojtek Koss, Piotr Jackowski, Dennis Wojda, Paweł Mildner, Emilia Bartkowska, Alek Morawski, Dawid Ryski i Agnieszka Szczepaniak

Read More

Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.39 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.47 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.52 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.41.58 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.26 PM Screen Shot 2015-03-11 at 4.42.43 PMproject redesign Zwykłe Życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Redesign of “Zwykłe Życie” magazine. The title “Zwykłe Życie” translates to Ordinary Life and the magazine focuses on simple things and activities which bring joy to our everyday lives. The authors present traditional Polish crafts along with contemporary concepts brought about by young designers. The idea is to introduce the reader to craftsmen who fulfilled their lives by following their passion for creative work, as well as works by various Polish illustrators, photographers and writers.

Redesign makiety magazynu „Zwykłe Życie”, mówiącego o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy. W magazynie można znaleźć teksty o rzemieślnikach: tych starych reprezentujących solidny fach rodem z cechów, poparty wieloletnią tradycją oraz ich młodszych kontynuatorów-samouków, którzy również stawiają na jakość swoich produktów. Na łamach pisma są prezentowane prace polskich ilustratorów, fotografów i pisarzy.

Read More

project Warsaw Financial Center foler
design Piotr Bujnowski, Krzysztof Seyfried/ one line + Olek Modzelewski
link www.oneline.pl    www.olekmo.pl

Brochure design for the Warsaw Financial Center. 210×240 mm, cover printed by silkscreen printing on tinted paper, hand sewn spine. Number of pages: 32

Projekt graficzny folderu wizerunkowego dla Warsaw Financial Center. Folder w formacie 210×240 mm, okładka drukowana techniką sitodruku na papierze barwionym w masie. Całość wykonana na papierze niepowlekanym, ręczne szycie grzbietu na maszynie rymarskiej. Ilość stron: 32.

Read More

project Zwykłe życie
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Magazine design & layout for Zwykle zycie magazine, which shows real and simple life of people, places and things.

Projekt i skład magazynu Zwykłe życie, który opowiada o prostym życiu wśród ludzi, miejsc i rzeczy.

Read More

project magiel
design Olek Modzelewski
link www.olekmo.pl

Identity redesign for the old Mangle in Wroclaw (Orzeszkowa45) created during the festival ‘Out of sth’ 2012.

A city-space project touching on the issue of the condition of Polish utilitarian design. A group of invited graphic designers will tackle the home-bred output which is an aftermath of the democratic transition of the 1990’s. With the onset of the mythical western-style welfare, the rich tradition of Polish applied design was banished to history, and city streets were flooded with the tackiness of young Polish business enterprise.The project is intended to educate the local residents through a number of design activities, actions, interventions in urban texture, important, topical issues and various forms of presentation. All those artistic and design activities aim to develop creativity and promote civic behaviours of responsibility for the shape of public space. We stress the social dimension, reflecting the modern-day, democratic tendencies of participation in culture. 

Projekt odnowy wizerunku wrocławskiego Magla (Orzeszkowa45) stworzony w ramach festiwalu Out of sth 2012. W ramach rewitalizacji została zaprojektowana witryna, logo, plakat zapowiadający akcje maglowania obrusów przed większymi uroczystościami i piktogramy opisujące proces maglowania.

Grupa zaproszonych projektantów graficznych zmierzyła się z domorosłym projektowaniem graficznym będącym pokłosiem demokratycznych przemian lat 90-tych. Wraz z pojawieniem się mitycznego dobrobytu zachodu, bogate tradycje polskiego projektowania użytkowego wyrzucono na śmietnik historii, a ulice miast zalała mało wybredna inicjatywa młodej polskiej przedsiębiorczości.Projekt zakłada edukowanie i upowszechnianie mieszkańców poprzez liczne akcje dizajnerskie, działania, interwencje w miejskiej tkance, ich najważniejszych, aktualnych zagadnień i różnorodnych form realizacji. Wszystkie te artystyczno-projektowe aktywności mają na celu rozwijanie kreatywności oraz promowanie postaw obywatelskich i współodpowiedzialności za kształt przestrzeni publicznej. Podkreślamy jego społeczny wymiar, odzwierciedlający współczesne demokratyczne tendencje uczestniczenia w kulturze.


 

Read More

project Zmiana ról / Changing roles
design Aleksander Modzelewski 
link www.olekmo.pl

A series of prints, posters, invitations to the opening and the conference and calendar – related to the photography exhibition “Changing roles”.

Seria wydruków, plakat, zaproszenia na wernisaż i konferencja oraz kalendarz związanych z wystawą fotograficzną “Zmiana ról”.

2010

Read More