— print control

Archive
bookstores

reading room Czytelnia CSW Toruń
address CSW “Znaki Czasu”, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 87-100 Toruń
link www.czytelnia.csw.torun.pl

In the collection of the Reading Room at CSW Toruń you can find almost 2750 copies of books, 1,200 periodicals, and 80 CDs and DVDs. Moreover, in the Reading Room there are 3 e-readers with about 700 digitalized documents.

W zbiorach Czytelni CSW znajdziemy prawie 2750 egzemplarzy książek, 1200 numerów czasopism, oraz 80 płyt CD oraz DVD*. Katalog zbiorów dostępny tutaj: KATALOG ON-LINE. Ponadto w Czytelni znajdują się 3 e-czytniki z ok. 700 zdigitalizowanymi dokumentami.

opening hours Tue-Fri: 10:00-18:00 | Sat-Sun 12:00-18:00

Read More

bookstore Numery litery
address ul. Wilcza 26, Warsaw Poland
link www.numerylitery.pl

Numbers & Letters is both a tiny bookstore and a cafe. Entering from the street we will find ourselves in a room full of books, with a center located table and six huge, comfy armchairs surrounding it – a perfect place to forget yourself with a head stuck in a book. Numbers & Letters offers you both titles on design, architecture and photography as well as a wide range of albums for children. An unexpected collation, though anyone who have recently been looking at children’s books, especially those published by small, independent presses, knows that many of them are currently publishing pearls. Unconventional forms, artistic illutrations and original content – these are children’s books you can also buy at www.numerylitery.ultra.pl/sklep/.  

Numery Litery to maleńka księgarnia i kawiarnia w jednym. Wchodząc z ulicy znajdziemy się w sali pełnej książek, której środek zajmuje stół z sześcioma przepastnymi fotelami – to doskonałe miejsce by odizolować się i utonąć z nosem w ulubionej książce. Książkowa oferta Numerów to z jednej strony design, architektura, fotografia – z drugiej książki dziecięce. Zaskakująca mieszanka, jednak każdy kto w ostatnich latach przyglądał się książkom dziecięcym, szczególnie tym wydawanym przez małych wydawców-pasjonatów wie, że obecnie wiele z nich to wydawnicze perełki. Oryginalne formy, artystyczne ilustracje, niebanalna treść – to książki dla dzieci które można też kupić na www.numerylitery.ultra.pl/sklep/.

opening hours Mon-Sat: 9:00-19:00

 

Read More

bookstore Jak Wam Się Podoba
address ul. Emilii Plater 4 (róg Koszykowej), Warsaw Poland
link www.tmc.com.pl

“As You Like It” bookstore exists on the Polish market since 1992 and is engaged in import of foreign books and albums. For several years it also publishes the Polish editions of the most interesting albums. On the online store and in Waraw bookstores in Warsaw you will find the world’s most famous books in the field of painting, photography, architecture and other fields of art books for artists, designers, planners and readers interested in new technologies, wide range of world literature - both classical and contemporary, special publications - luxurious, bibliophile editions.

Na polskim rynku książki istnieje od 1992 roku i od tego czasu zajmuje się importem książek i albumów obcojęzycznych. Od kilku lat wydaje także polskie edycje najciekawszych albumów. W sklepie internetowym i warszawskich księgarniach “Jak wam się podoba” (“As you like it”) znajdziecie najsłynniejsze światowe pozycje książkowe z dziedziny malarstwa, fotografii, architektury i innych dziedzin sztuki, książki dla grafików, designerów, projektantów i czytelników zainteresowanych nowymi technologiami, szeroki wybór literatury światowej – zarówno klasycznej jak i współczesnej, wydawnictwa specjalne – luksusowe, bibliofilskie edycje

opening hours Mon-Fr: 11:00-29:00, Sat: 10:00-15:00

Read More

bookstore Zachęta
address pl. Małachowskiego 3 Warsaw, Poland
link www.zacheta.art.pl/ksiegarnia

In its current form since 1997, Zachęta art bookstore specializes in the sale of publications devoted to the art. Many artists collect their collections of literature here. There is a 3500 album titles and books on art by ancient and contemporary Polish and foreign artists,  monographs, catalogues and folders accompanying the gallery exhibitions as well as catalogues of exhibitions held in other galleries and museums.

Księgarnia Artystyczna specjalizuje się w sprzedaży wydawnictw poświęconych sztuce. W obecnej formie działa od 1997 roku, ciesząc się z racji bogatej oferty oraz dostępnych cen, niesłabnącym powodzeniem. Wielu artystów swoje zbiory literatury uzupełnia właśnie tutaj. Jest tu 3500 tytułów albumów i książek poświęconych sztuce dawnej i współczesnej, twórcom polskim i zagranicznym, spośród opracowań monograficznych i zbiorowych. Pokaźną część oferty stanowią własne publikacje Zachęty w postaci katalogów oraz folderów towarzyszących organizowanym w galerii wystawom, a także katalogi wystaw odbywających się w innych galeriach i muzeach.

opening hours Tue-Sun: 12:00-20:00.

Read More

bookstore Bęc Zmiana
address ul. Mokotowska 65 Warsaw, Poland
link www.bec.art.pl/sklep

Bęc Zmiana Foundation bookstore is mainly a shopwindow full of the independent publications, artistic things, lomo cameras and design exhibitions. You should also visit the bookstore’s website where online store is working pretty well.

Sklep wielobranżowy Fundacji Bęc Zmiana mieści w jednej witrynie nowości niezależnych wydawnictw, artystyczne przedmioty, aparaty lomo i ekspozycje designu. Warto też odwiedzić stronę internetową księgarni, gdzie działa sklep online.

opening hours Mon-Fri: 13:00-20:00.
foto Igor Zakrzewski

Read More

bookstore MOCAK
addresul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, Poland
link www.mocak.com.pl 

In MOCAK Bookstore you will find most interesting Polish and foreign publications on the contemporary humanities, associated with contemporary art, photography, design,aesthetics and art criticism. You can also buy some original gadgets branded with Museum logo. Plus don’t forget to take a look at unconventional handmade items – specially prepared by the artists at the opening of the Museum of Contemporary Art in Cracow.

W MOCAK Bookstore znajdziesz najciekawsze propozycje wydawnicze polskie i zagraniczne dotyczące współczesnej humanistyki, związane ze sztuką współczesną, fotografią, projektowaniem, estetyką czy krytyką sztuki. W księgarni nabyć można także gadżety sygnowane logo Muzeum. Plus można tu nabyć niekonwencjonalne przedmioty – oryginalne, unikatowe projekty w większości własnoręcznie wykonane przez artystów z okazji otwarcia Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

opening hours Tue-Sun: 12:00-20:00.

Read More

bookstore Księgarnia Królikarnia
address ul. Puławska 113a, Warszawa Poland
link www.krolikarnia.mnw.art.pl 

Newly opened bookshop in the Królikarnia palace  – condensed collection of classics from the world of art publications and individual pieces of polish publications. While visiting you can have a look at the exhibition, have a sip of coffee and indulge in reading in the surrounding park.

Nowootwarta księgarnia w pałacyku Królikarni – skondensowany zbiór klasycznych pozycji  wydań artystycznych ze świata i pojedyńcze ekzemplarze polskich publikacji. Warto się wybrać na wystawe, kawe i czytanie w parku.

opening hours Tue-Sun: 10:00-20:00.

Read More

bookstore Księgrania Krytyki Politycznej
address ul. Nowy Świat 63, Warszawa, Poland
link www.nowywspanialyswiat.pl  |  www.sklep.krytykapolityczna.pl

Bookstore of Krytyka Polityczna publishing – books in special prices, interesting items other publications, literature, history, philosophy, sociology, culture and art theory + online store.

Księgarnia Krytyki Politycznej w Nowym Wspaniałym Świecie to książki Wydawnictwa Krytyki Politycznej w specjalnych cenach, interesujące pozycje innych wydawnictw, literatura, historia, filozofia, socjologia, teoria kultury i sztuki + sklep internetowy.

opening hours Mon-Fr: 12:00-20:00.

Read More

bookstore Serenissima
address ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, Poland
link www.serenissima.pl

A bookshop and antique shop, Serenissima, is a project created for a special group of recipients. Serenissima accumulates specialized books on the history of art and related sciences in Polish and English. It pays particular attention to following publications on the history and art of the Central and Eastern Europe, published in Russian, Ukrainian, Belarusian and Lithuanian.

Specjalistyczna księgarnia z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych. Kluboksięgarnia Serenissima to miejsce stworzone dla szczególnej grupy odbiorców. Serenissima zajmuje się gromadzeniem specjalistycznych pozycji z zakresu historii sztuki i nauk pokrewnych, w języku polskim i angielskim.

opening hours Tue-Thu: 12:00-19:00 | Fr: 12:00-21:00 | Sat-Sun: 12:00-19:00

Read More